پخش زنده

اخبار انتخابات

دوره حرف درمانى تمام شده و باید عمل کرد

كانديداى انتخابات رياست جمهورى گفت: امروز دوره حرف درمانى تمام شده و دوره اقدام و عمل است .

به گزارش خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان سيد ابراهيم رئيسى كانديداى انتخابات رياست جمهورى در جمع حاميان فرهنگى خود گفت: امروز باور همه ما اين است كه اين عالم در محضر امام و حجت خداست و تمام احوال ما در محضر اوست.

وى با اشاره به پيروزی انقلاب اسلامى اظهار داشت: در سال ٥٧ و پيروزى انقلاب گام اول يعنى نفى استبداد به وقوع پيوست.افتخار جمهورى اسلامى اين است كه راى مردم تشريفاتى نيست و اينده نظام با راى مردم رقم ميخورد.

حجت السلام رئيسى با بيان اينكه فرهنگيان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند اظهار داشت: اموزش وپرورش يك نهاد بسيار مهم در جهت دهى اجتماع است. فرهنگيان نه تنها در زمان روز معلم بلكه در همه زمان ها قابل تقديرند چراكه در اموزش و تربيت فرزندان ما نقش دارند.معلمان شغل معلمى را به ساير كسب كارها ترجيح داده اند.در جهت رفع دغدغه هاي معلمان باید گام برداريم تا دغدغه نداشته باشند و به شكل نظامند دولت زندگى اين عزيزان را تضمين كند.

اين كانديداى انتخابات رياست جمهورى تصريح كرد: بعد از ٣٨ سال زيبنده نيست كه همچنان فرهنگيان كماكان دغدغه هاى خود را داشته باشند.معتقديم كه هيچ كسى نبايد به علت محروم بودن از علم اموزى محروم باشد و جامعه زمينه رشد وى را فراهم كند و عدالت و استاندارد سازى اموزشى بايد گسترش يابد.

وى با اشاره به بحث صندوق فرهنگيان گفت: فرهنگيان نبايد دغدغه داشته باشند و نه اينكه عده اى خاص به صندوق فرهنگيان دست اندازى كنند و سهم اين عزيزان كه بين ٨ تا ١٠ میليون تومان است، دست اندازى كنند.ما در دولت كار و كرامت قبل از هرچيز معتقد به حفظ كرامت فرهنگيان هستيم و معلمان نبايد به فكر شغل دوم باشند. امروز دوره حرف درمانى تمام شده و دوره اقدام و عمل است.

مردم با ندارى میسازند، اما با تبعیض کنار نمى آیند

حجت السلام رئیسى با اشاره به سند ٢٠٣٠ تصریح کرد: با اینکه سندى بومى در کشور براى توسعه اموزش و پروش داریم به یکباره سند ٢٠٣٠ را می‌اورند. ما سند تحول اموزش و پروش را در گروی سندى قرار دهیم که در مراجع قانونى تصویب نشده است و اگر سند بومى با سند ٢٠٣٠ یکى است چرا سند خودمان وا اجرا نمی‌کنیم؟

وى افزود: رونمایی از سند ٢٠٣٠ مانند سند حقوق شهروندى که ما اصلا نیاز به رونمایی از این سند‌ها نداریم و به اقدام و عمل نیازمندیم. حقوق شهروندى یعنى مردم ما شغل داشته باشند و بتوانند حداقل زندگى را فراهم کنند،حقوق شهروندى یعنى فراهم کردن جهیزیه یک خانم دم بخت.

این کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى با بیان اینکه این مشکلات زیبنده مردم نیست اظهار داشت: مردم با نداشتن می‌سازند، اما با تبعیض نخواهند ساخت و مردم انتظار دارند مشکل فقر در کشور نباشد و بیکارى، فساد ادارى و مشکلات اقتصادى زیبنده انقلاب اسلامى نیست.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: بسیارى از ساختارهاى فساد زا قابل اصلاح است، اینکه مدام بگویند "دزد دزد" که اطمینان آور نیست و اگر گفته شد که یک ساختار را اصلاح کردیم براى مردم اطمینان آور خواهد بود و در اصلاح مفاسد اول رئیس دولت باید مدعى ان باشد.

وى در پایان گفت: امروز مسئله کشور کمبود منابع نقدینگى برنامه نیست و مشکل ما نبود مدیریت اجرایی در کشور است و وظیفه ما نوکرى مردم است.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 438

آخرین خبر