پخش زنده

اخبار انتخابات

نشست مشترک نمایندگان نامزدها با معاون اجرایی شورای نگهبان

نشست مشترک نمایندگان نامزدها با معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان امروز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمايندگان حاضر در جلسه عبارت بودند از: آقاي ثابت به نمايندگي از آقاي روحاني، آقاي ويسي به نمايندگي از آقاي جهانگيري، آقاي مسجدي به نمايندگي از آقاي هاشمي طباء، آقاي طلا به نمايندگي از آقاي رئيسي، آقاي دهقان به نمايندگي از آقاي قاليباف، آقاي همداني به نمايندگي از آقاي ميرسليم.
سيامك ره پيك عضو هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان، رياست اين جلسه را بر عهده داشت.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 668

آخرین خبر