پخش زنده

اخبار انتخابات

رئیسی: دیواری بلند میان حقوق مردم و چپاولگران خواهیم کشید

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: به جاي ترساندن مردم از رقيب در قبال عملكردتان توضيح دهید، ما ديواري بلند ميان حقوق مردم و چپاولگران خواهيم كشيد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سيما، اين نامزد انتخابات رياست جمهوری در حسينيه اعظم شهركرد، منشا مشكلات كشور را نگاه غلط چشمداشت به بيگانگان برای رفع مشكلات و چهارسال معطل نگه داشتن كشور دانست.
او گفت: چنين نگاهی سبب تعطيلی پی در پی كارخانه ها، بيكاري و كوچك شدن سفره مردم شد.
رئيسي افزود: ايا شايسته است ملتي كه جهانيان را از شجاعت و شهامت خود حيرت زده كرده اند گرفتار مشكل باشند؟

این نامزد ادامه داد: مردم مشكلات مالي را تحمل مي كنند اما فساد اداري و تبعيض را هرگز.

رئيسي گفت: چرا با زياده خواهي عده اي عافيت طلب تمام نقدينگي كشور صرف شماري شود و ميليون ها جوان دچار مشكل باشند؟
وي در ادامه سخنانش در حسينيه اعظم شهركرد افزود : حرف ما حرف همه مردم است ، اگر صداي اعتراض مردم به وضع موجود را نخواهيد بشنويد به زودي خواهيد شنید.

وي گفت: حرف و خواسته ما خواسته مردم است توضيح دهيد چرا نقدينگي سه برابر و كارخانه ها تعطيل شده است چرا به جاي توضيح تهمت مي زنيد ؟ مردم عقل دارند و تفاوت حرف درست با شعار انتخاباتي را مي فهمند.
رئيسي با تاكيد بر ممكن بودن اشتغالزايي به طرح اين پرسش پرداخت كه اگر نمي توانيد اشتغالزايي كنيد چرا وارد عرصه انتخابات شده ايد؟
وي با تقبيح رقيب هراسي تاكيد كرد: به جاي ترساندن مردم از رقيب در قبال عملكردتان توضيح دهید، ما ديواري بلند ميان حقوق مردم و چپاولگران خواهيم كشيد.
اجتماع كنندگان در حسينيه اعظم شهركرد با سردادن شعار « شعار هر ايراني، خداحافظ روحاني » سخنان رئيسي را تاييد و از دولت انتقاد كردند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اشتغالزايي براي جوانان، رفع نگراني جوانان براي بهره مندي از شغل با كرامت و حفظ حقوق زنان را حقوق شهروندي دانست و تاكيد كرد: حرف درماني بس است نوبت اقدام و عمل است.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 712

آخرین خبر