پخش زنده

اخبار انتخابات

گرفتن نبض نامزدها در نخستین روز از هفته سرنوشت ساز

یک روز بعد از مناظره داغ و با حاشیه سوم که آخرین مناظره بود از امروز برخی از نامزدها برنامه های فشرده خود را برای دیدار چهره به چهره با مردم در مناطق مختلف کشور شروع کردند.

یک روز بعد از مناظره داغ و با حاشیه سوم که آخرین مناظره بود از امروز برخی از نامزدها برنامه های فشرده خود را برای دیدار چهره به چهره با مردم در مناطق مختلف کشور شروع کردند.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 434

آخرین خبر