پخش زنده

اخبار انتخابات

دانشجویان قدر خودشان را بدانند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: دانشجویان قدر خودشان را بدانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مصطفی آقا میرسلیم در دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: برای ساخت ایران نیرو کم داریم و جای تاسف است که ۱۵۰ هزار جوان از کشور مهاجرت کردند.

وی ادامه داد: قابلیتی در جوانان ایرانی هست که کسانی که چشم به آمریکا دوخته اند درک نمی‌کنند.

میرسلیم افزود: شکستن تحریم‌ها موثر نمی‌شود مگر با همت، کوشش و تلاش جوانان؛ بار‌ها با کمک جوانان موفق به شکستن تحریم‌ها شده ایم و با کمک نسل جوان و تحصیل کرده هیچ نگرانی از آینده و تحریم‌ها نداریم.

وی گفت: شایسته سالاری یعنی اینکه سراغ متخصصان می‌رویم یا سراغ دوست و آشناها؟؛ در سابقه من نشانی از رفیق بازی و باند بازی وجود ندارد.

میرسلیم تاکید کرد: وجه تمایز من اعتقاد به انقلاب و قانون و پیروی از رهبر معظم انقلاب است.

مهار تورم به قیمت از بین رفتن اشتغال خطا بود

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهار تورم به قیمت از بین رفتن اشتغال خطای علمی بود.

آقا میرسلیم افزود: مرحوم هاشمی در آخرین جلسه مجمع گفت که ما از پس مشکلات برنخواهیم آمد مگر به دولتی برسیم که با رهبری یکپارچه باشد و ادامه داد نظیر همان موقع که خودم رئیس جمهور بودم و سپاه یار ما بود و صداوسیما همراه ما بود.

وی گفت: چاره اصلی کشور نداشتن زوایه با رهبری است.

میرسلیم افزود: در چهار سالی که درجا زدیم در دنیا رتبه از دست دادیم و همه این ها مستند است.

وی گفت: رفتن سراغ مهار تورم به قیمت از بین رفتن اشتغال، خطای علمی بود؛ مجموعه این اتفاقات باعث شدکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

میرسلیم افزود: در چهار سال اخیر، دولت چاره مشکلات را فقط و فقط رفع تحریم ها دانستند، حتی آب خوردن هم به مذاکره ربط پیدا کرد؛ برای همین سراغ مذاکره رفتند.

وی ادامه داد: ما در اجرای مفادبرجام پیش دستی کردیم، ولی آن ها متعهد نبودند؛ آن ها از این خوشحال شدند که برای تسخیر بازار ما آمدند.

میرسلیم گفت: نگاه آن ها به ما بازار مصرف و اشتغال زایی برای کارگران خودشان است، در واقع تحریم های خودشان را رفع کردند.

وی افزود: افتتاح خط خودرو 2008 جای تاسف دارد و این یعنی عدم خودباوری، در حالی که ما خودرو ملی داریم هرچند خودم منتقد کیفیت هستم.

میرسلیم گفت: این ها اعتقادی به تحصیل کردگان داخلی ندارند که اگر داشتند سر تعظیم مقابل شما فرو می آوردند؛ من زمینه ورود ایرانی های متخصص به کشور را فراهم کردم و موارد متعددی را به کشور آوردم؛ فقط در یک مورد یکی از متخصصان به کشور آمد و در یک محصول رتبه ششم دنیا شدیم.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 443

آخرین خبر