پخش زنده

اخبار انتخابات

رئیسی: در این دولت هفتصد هزار میلیارد نقدینگی تولید شد

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع پرشور مردم یاسوج گفت: در این دولت هفتصد هزار میلیارد نقدینگی تولید شد و وزیر صنایع می گوید با صد هزار میلیارد می توان از تعطیلی کارخانه جلوگیری کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع پرشور مردم یاسوج گفت: در این دولت هفتصد هزار میلیارد نقدینگی تولید شد و وزیر صنایع می گوید با صد هزار میلیارد می توان از تعطیلی کارخانه جلوگیری کرد.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 676

آخرین خبر