پخش زنده

اخبار انتخابات

تاکنون هیچ مشکل امنیتى انتخاباتی گزارش نشده است

استاندار تهران گفت: تاکنون هیچ مشکل امنیتى و حاشیه اى براى انتخابات پیش رو نداشته ایم.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسین هاشمى استاندار تهران در همایش مجریان و بازرسان انتخابات در استان تهران که امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: یکى از مباحث ما در انتخابات 94 ترکیب هیات معتدمین بود، اما پس آن انتخابات و اعلام نتیجه یک ارامشى در جامعه برقرار شد.

وى افزود: در این دوره نیز همان نگاه در تشکیل هیات نظارت و هیات اجرایی اعمال شد و افرادى که پاى صندوق هاى راى هستند نیز باید نگاهى معتمدانه نسبت به انتخابات داشته باشند.

هاشمى با اشاره به اهمیت ارامش حوزه هاى انتخابى گفت: نمایندگان فرمانداران مسئولان صندوق‌های رای و نمایندگان شوراى نگهبان و وزارت کشور چشم و گوش نظارتى ما هستند لذا نباید اجازه داد خلل و مشکلى در حوزه هاى راى گیرى ایجاد شود و با همه راى دهندگاه باید با سعه صدر برخورد شود.

وى در ادامه تصریح کرد: اجراى مر قانون و صیانت از آراى مردم بسیار مهم است و همه باید سعى کنیم که مردم پاى صندوق راى بیایند و حضور مردم پاى صندوق هاى راى باعث امنیت و آرامش کشور می‌شود و انچه باعث عزت و پیشرفت کشور ما شده، حضور مردم پاى صندوق هاى راى است.

استاندار تهران با بیان اینکه راى مردم حق الناس است گفت: مطابق فرمایشات رهبرى باید از راى مردم صیانت شود تا یک انتخابات موفق دیگر را در تهران برگزار شود.

وى در پایان تصریح کرد: تاکنون هیچ مشکل امنیتى و حاشیه اى براى انتخابات نداشته ایم.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 835

آخرین خبر