پخش زنده

اخبار انتخابات

سفرهای تبلیغاتی میرسلیم ادامه دارد

رئیس ستاد انتخاباتی سید مصطفی آقا میرسلیم گفت‌: برنامه های انتخاباتی اقای میرسلیم ادامه دارد و هرگونه خبری درباره انصراف ایشان تکذیب می شود.

محمد علی امانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود‌: آقامیرسلیم هم اکنون در دانشگاه ارومیه در حال سخنرانی است و برنامه سفر این نامزد انتخاباتی به زنجان و قزوین فردا ادامه دارد.
وی گفت: ‌تنها مرجع مورد اعتماد درباره فعالیت های انتخاباتی آقای میرسلیم، ستاد انتخاباتی ایشان و یا روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی است .
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 964

آخرین خبر