پخش زنده

اخبار انتخابات

خبرهای داغ انتخاباتی

بیانیه محمدباقر قالیباف برای اعلام اتحاد با سیدابراهیم رئیسی مهمترین خبر انتخاباتی بود.

بیانیه محمدباقر قالیباف برای اعلام اتحاد با سیدابراهیم رئیسی مهمترین خبر انتخاباتی بود.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 496

آخرین خبر