پخش زنده

اخبار انتخابات

رضایت و قدردانی کاندیداها از عملکرد صداوسیما

اظهار رضایت و قدردانی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد صداوسیما در برنامه های تبلیغات انتخابات

اظهار رضایت و قدردانی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد صداوسیما در برنامه های تبلیغات انتخابات
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 464

آخرین خبر