پخش زنده

اخبار انتخابات

مناظره روز جمعه با محوریت موضوعات سیاسی و فرهنگی است

رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات مستقر در صداوسیما گفت: براساس تصویب امشب کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار شد مناظره روز جمعه با محوریت موضوعات سیاسی و فرهنگی اعم از سیاست داخلی و خارجی باشد .

احسان قاضی زاده هاشمی،رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات مستقر در صداوسیما در گفتگو با خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تصویب امشب کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار شد مناظره روز جمعه با محوریت موضوعات سیاسی و فرهنگی اعم از سیاست داخلی و خارجی باشد .


قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در مورد شکایت چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم پیرامون تفاوت زمانی هم قرار شد در مناظره بعدی جبران شود تاکید کرد: در مورد موضوعات محتوایی هم در صورت تصویب کمیسیون و وارد بودن شکایت‌ها زمینه برای احقاق حق فراهم می ‌شود.

آمار بازدید خبر: 562

آخرین خبر