پخش زنده

اخبار انتخابات

فعالیتهاى تخصصی باید از طریق ورزش در کشور ایجاد شود

کاندیدای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری گفت: نسل جوان سرمایه هاى اجتماعى جامعه هستند و فعالیتهاى تخصصی باید از طریق ورزش در کشور ایجاد شود.

به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛مصطفى ميرسليم ،کاندیدای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری گفت: نسل جوان سرمايه هاى اجتماعى جامعه هستند و فعاليتهاى تخصصي بايد از طريق ورزش در كشور ايجاد شود.


وى افزود: اگر سلامت و تعادل در جامعه ايجاد شود ميتوان سرمايه هاى اجتماعى را مفيد و موثر قلمداد كرد در غير اين صورت مشكلاتى بوجود خواهد امد كه بايد براى آنها چاره جويي كرد.

ميرسليم ادامه داد: در كشورمان نيازمند جوانان بانشاط و توانمند هستيم تا با كمك آنها بتوان كشور را آباد كرد لذا در برنامه ريزى ورزشى بايد به مساىل علمى، سرمايه گذارى مناسب و آماده سازى محيط ورزشى توجه كرد.

وى با اشاره به برنامه هاى متبوع خود براى قشر محروم جامعه خاطرنشان كرد: توجه به محرومان نيازمند شناخت ميباشد خوشبختانه طى سالهاى گذشته فرصتهايي براى شناخت محرومان و رسيدگى به آنها فراهم آمد.

نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ادامه داد: معتقدم بصورت ضربتى بايد مساىل معيشتى آنها را مورد بررسى قرار داد و همواره دانست كه شخصيت آنها بايد محترم شمرده شود.

ميرسليم گفت: بايد محروميت در كشور زدوده شود چراكه تبعيض فراوان ميان گروههاى اجتماعى يكى از مشكلات جامعه براى برپايي عدالت اجتماعى است.

وى تصريح كرد: اختلاف طبقاتى حاكم برجامعه براى نظام كشورمان خطرناك است. در وهله نخست بايد به محرومان رسيدگى كرد سپس بايدماليات ثروتهاى هنگفت را كاهش داد تا نزديكى ميان دو دهك برقرار شود.

ميرسليم افزود: در كوتاه مدت ميتوان مساىل معيشتى محرومان را مورد رسيدگى قرار داد اما تامين شغل مناسب براى انها در ميان مدت حاصل خواهد شد.

نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنى براينكه آيا كابينه خود را مشخص كرده ايد يا خير بيان داشت: هشتاد ميليون ايرانى براى تشكيل كابينه كمك كننده خواهند بود همچنين معتقدم هيىت وزيران بايد مورد اعتماد مردم باشند.

وى ادامه داد؛ مجلس شوراى اسلامى صلاحيت وزرا را بررسي ميكند و قطعا بايد پيش از انتخاب آنها به تمايلات مجلس توجه داشت. در زمان مناسب معاون اول خود را معرفى خواهم كرد.

آمار بازدید خبر: 507

آخرین خبر