پخش زنده

اخبار انتخابات

خبر انتصابم به عنوان رئیس ستاد جهانگیری را نه تایید می کنم و نه تکذیب

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در واکنش به خبر انتصابش به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری گفت: این خبر را نه تایید میکنم و نه تکذیب، چنین چیزی به من نگفته اند و اگر بگویند باید ببینیم اوضاع چگونه می شود.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به خبر انتصابش به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری گفت: من این خبر را نشنیده ام و اگر رئیس ستاد شده بودم قاعدتا خودم خبر داشتم.

وی همچنین گفت: این خبر را نه تایید میکنم و نه تکذیب، چنین چیزی به من نگفته اند و اگر بگویند باید ببینیم اوضاع چگونه می شود.

گفتنی است که عصر امروز برخی رسانه ها خبر از انتصاب مرعشی به عنوان رئیس ستاد انتخابات جهانگیری دادند.

آمار بازدید خبر: 519

آخرین خبر