پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2681 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2734 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2578 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:12
نقد آقای جهانگیری از آقای رئیسی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2903 نفر
تاریخ درج: 96/02/23