پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث رفع معضل بیکاری
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 2625 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 2638 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 2647 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 2846 نفر
تاریخ درج: 96/02/26