پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای هاشمی طباء
تاریخ بارگذاری: 96/09/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:46
هاشمی طبا:دانشگاه اسلامی باید مرکز علم باشد نه چیز دیگر
تعداد بازدید: 1822 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 863 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 864 نفر
تاریخ درج: 96/02/26