پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
گفتگو با آقای میر سلیم قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 98/04/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1890 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:01
میرسلیم:پشتوانه اصلی پول ملی تلاش و کوشش است
تعداد بازدید: 2570 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
02:49
حضور آقای میر سلیم در قزوین
تعداد بازدید: 1387 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1673 نفر
تاریخ درج: 96/02/26