پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های کاندیدا ها با مردم
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

03:22
اعلام انصراف آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی در شیراز
تعداد بازدید: 2373 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 2917 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 2300 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 2327 نفر
تاریخ درج: 96/02/26