پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای روحانی
تاریخ بارگذاری: 97/11/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:24
روحانی:طرح فراملی مقابله با ریزگردها آماده اجرا است
تعداد بازدید: 2403 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
03:15
حضور آقای روحانی در زنجان و اهواز
تعداد بازدید: 1623 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1390 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1386 نفر
تاریخ درج: 96/02/26