پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های کاندیدا ها با مردم
تاریخ بارگذاری: 98/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:16
صحبت های آقای قالیباف در مصلای تهران
تعداد بازدید: 1729 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1642 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1642 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1673 نفر
تاریخ درج: 96/02/26