پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
رونق محسوس تولید و رفع مشکل بنگاه های کوچک و متوسط
تاریخ بارگذاری: 98/08/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1562 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1731 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1744 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1757 نفر
تاریخ درج: 96/02/26