پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
مفاسد اقتصادی در میان نزدیکان
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 892 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 971 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1007 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1030 نفر
تاریخ درج: 96/02/26