افزایش رشد علمی
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
افزایش رشد علمی
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1045 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1126 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1190 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 1285 نفر
تاریخ درج: 96/02/26