پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث آزادی رسانه ها
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1553 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1736 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1749 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 1930 نفر
تاریخ درج: 96/02/26