مهمترین مشکل نظام بانکی
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
مهمترین مشکل نظام بانکی
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1195 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1186 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1262 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26