پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
بحث یارانه ها
تاریخ بارگذاری: 96/11/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 985 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 992 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 995 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 960 نفر
تاریخ درج: 96/02/26