پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1827 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1729 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 2014 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:08
تاثیر فضای مجازی در انتخابات
تعداد بازدید: 1721 نفر
تاریخ درج: 96/02/26