چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
سواد رسانه ای در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 96/06/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 529 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 517 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 536 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:08
تاثیر فضای مجازی در انتخابات
تعداد بازدید: 514 نفر
تاریخ درج: 96/02/26