سامانه بیتاک
پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
سامانه بیتاک
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 1040 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1151 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1322 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1202 نفر
تاریخ درج: 96/02/26