پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
صندوق های الکترونیک
تاریخ بارگذاری: 96/12/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 914 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1011 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1192 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1071 نفر
تاریخ درج: 96/02/26