روند اعتراض به نتایج انتخابات
پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 1038 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1149 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1200 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:41
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تعداد بازدید: 1147 نفر
تاریخ درج: 96/02/26