پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
ریشه فساد اقتصادی در کجاست؟
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 996 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1003 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1005 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 969 نفر
تاریخ درج: 96/02/26