پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
شبکه توزیع
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 994 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1002 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 965 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 847 نفر
تاریخ درج: 96/02/26