پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
تأمین شغل
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1004 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1007 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 972 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 850 نفر
تاریخ درج: 96/02/26