تأمین شغل
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
تأمین شغل
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1186 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1259 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 996 نفر
تاریخ درج: 96/02/26