سرمایه انسانی
پخش زنده

چند رسانه ای

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1150 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1144 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1151 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:34
نگاه جامع تربیتی به کودکان
تعداد بازدید: 1016 نفر
تاریخ درج: 96/02/19