پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مصاحبه با عموم مردم در مورد انتخابات و گزارش پیرامون انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/09/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1516 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1583 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1527 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1452 نفر
تاریخ درج: 96/02/27