پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
تفکر انتقادی سواد رسانه ای و انتخاب
تاریخ بارگذاری: 98/08/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1835 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1738 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 2023 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1885 نفر
تاریخ درج: 96/02/26