انتقاد آقای هاشمی طبا از اجرا نشدن قانون حقوق مالکیت معنوی
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
انتقاد آقای هاشمی طبا از اجرا نشدن قانون حقوق مالکیت معنوی
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1364 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1435 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1344 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1275 نفر
تاریخ درج: 96/02/27