اعلام انصراف آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی در شیراز
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
اعلام انصراف آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی در شیراز
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1364 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1435 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1343 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1274 نفر
تاریخ درج: 96/02/27