چند رسانه ای

انتخاب96
انتخاب96
هاشمی طبا:دانشگاه اسلامی باید مرکز علم باشد نه چیز دیگر
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:01
میرسلیم:پشتوانه اصلی پول ملی تلاش و کوشش است
تعداد بازدید: 1063 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:14
رئیسی:اقدامات دولت به نفع محرومان نیست
تعداد بازدید: 983 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:24
روحانی:طرح فراملی مقابله با ریزگردها آماده اجرا است
تعداد بازدید: 1145 نفر
تاریخ درج: 96/02/27