پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
پرسش و پاسخ از آقای هاشمی طباء_قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 2917 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 2300 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 2327 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 2575 نفر
تاریخ درج: 96/02/26