پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
پرسش و پاسخ از آقای هاشمی طباء_قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 97/07/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1211 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1198 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1247 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1204 نفر
تاریخ درج: 96/02/26