پخش زنده

چند رسانه ای

کلیپ های انتخاباتی
کلیپ های انتخاباتی
قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:17
قسمت 4
تعداد بازدید: 3495 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
01:48
قسمت 3
تعداد بازدید: 3568 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
00:24
قسمت 1
تعداد بازدید: 3846 نفر
تاریخ درج: 96/02/28