پخش زنده

چند رسانه ای

کلیپ های انتخاباتی
کلیپ های انتخاباتی
قسمت 3
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:17
قسمت 4
تعداد بازدید: 1799 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
00:25
قسمت 2
تعداد بازدید: 1954 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
00:24
قسمت 1
تعداد بازدید: 2030 نفر
تاریخ درج: 96/02/28