پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
کارآفرینان در مورد پیشرفت صنعت
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1515 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1440 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1370 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1442 نفر
تاریخ درج: 96/02/17