پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
مصاحبه با دکتر امیر محبیان
تاریخ بارگذاری: 96/11/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 892 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 984 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 987 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 994 نفر
تاریخ درج: 96/02/26