مصاحبه با کار فرمایان کرمانشاهی و نظرات سیاسی آنها
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
مصاحبه با کار فرمایان کرمانشاهی و نظرات سیاسی آنها
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1345 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1293 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1215 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1278 نفر
تاریخ درج: 96/02/17