چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صحبت های آقای رئیسی ساداتی - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/06/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 494 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 499 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 511 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 484 نفر
تاریخ درج: 96/02/26