پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
تأمین حوائج اولیه جوانها
تاریخ بارگذاری: 96/12/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1105 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1090 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1126 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1197 نفر
تاریخ درج: 96/02/13