چند رسانه ای

ایران من
ایران من
نظرات کارفرمایان موفق درمورد ریاست جمهوری
تاریخ بارگذاری: 96/07/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 972 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 932 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 865 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 903 نفر
تاریخ درج: 96/02/17